Firma AppleiOSPříručkaSoftware

VoiceOver na iOS (příručka)


Systém iOS naleznete ve všech dotykových zařízeních od společnosti Apple – v iPhone, v iPadu a v iPodu Touch. V případě, že nemáte žádné problémy se zrakem, ovládání je jednoduché, i když dotyková zařízení mají pouze dotykovou obrazovku. V okamžiku ztráty zrakové kontroly se může zdát ovládání těchto zařízení o něco složitější, někdo dokonce tvrdí, že se může stát nemožným. Vyvedu vás z omylu. I bez zraku se dají tyto dotykové přístroje ovládat. Vůbec nevadí, že neobsahují žádná tlačítka, stačí dotyková obrazovka, i když nevidomý člověk na ní vůbec nic nevidí. To však pro něj není překážkou.

[quote align=”center” color=”#999999″]Nyní přichází na řadu využití funkce VoiceOver, kterou jsem popisoval v předchozím díle tohoto článku.[/quote]

VoiceOver však sám o sobě nefunguje hned, je nutné jej aktivovat. To provedeme v sekci Nastavení, položce Obecné a následně v části Zpřístupnění. Zde je nadpis ZRAK, kde jako první možnost je VoiceOver. Pokud tuto možnost potvrdíme, dostaneme se do nabídky této speciální funkce, kde se dají nastavovat různá další nastavení. Také je tam možnost VoiceOver zapnout. Pokud to však uděláte, mějte na paměti, že celé ovládání dotykového zařízení se úplně změní a již se nebude ovládat tak, jak jste zvyklí, ale na základě speciálních gest, se kterými je nutné nejdříve se seznámit. Je pravda, že po zapnutí VoiceOveru vám hlasový výstup, který na nevidomého člověka mluví celou dobu, říká, co se zrovna na obrazovce nachází – nebo spíše, co se nachází pod prstem uživatele, jak se pomocí VoiceOveru pohybovat a i potvrzovat položky.

VoiceOver titul iOS

Pokud výše popsaným způsobem VoiceOver aktivujete a pak se např. vrátíte na hlavní obrazovku s aplikacemi a ovládání pomocí VoiceOveru vám nebude vyhovovat, pro jeho vypnutí musíte opět do Nastavení, do části Obecné, Zpřístupnění a VoiceOver, kde tuhle speciální funkci vypnete.

Výše popsaný postup aktivace a deaktivace VoiceOveru nedoporučuji – zvláště ne tehdy, když rádi zmatkujete. Může se lehce stát, že jakmile na vás váš iPhone začne mluvit hlasem, který je ve VoiceOveru nastaven, zapomenete poslouchat instrukce, jak se s VoiceOverem v zařízení pohybovat a nebudete ho schopni opět vypnout, abyste své zařízení mohli využívat jako dřív.

Před tím, než si vyzkoušíte ovládání pomocí VoiceOveru v systému iOS, navrhuji zavítat do Nastavení, sekce Obecné, části Zpřístupnění a zapnutí funkce Zkratka zpřístupnění na iOS 7 či Trojí stisknutí tlačítka plochy na iOS 6. Zde vyberte možnost VoiceOver.

Po provedení těchto úkonů budete schopni VoiceOver aktivovat a opět deaktivovat pouze tak, že třikrát rychle za sebou stisknete tlačítko plochy, nebo-li Home Button. Nemůže se tedy stát, že začnete po zapnutí VoiceOveru zmatkovat, protože budete vědět jak tuto funkci rychle vypnout.

Po zapnutí VoiceOveru si musíte uvědomit jednu obrovskou změnu. Ovládání, na které jste byli dosud zvyklí přestalo fungovat. Místo něj začaly fungovat speciální dotyková gesta, se kterými bych vás teď ve stručnosti rád seznámil.

Po aktivaci vás celým systémem bude provázet nastavený hlas, který má jméno Zuzana. Tento hlas vám bude říkat úplně vše. Zjistíte, po jakých ikonkách se pohybujete, budete si schopni pomocí tohoto hlasu přečíst SMS zprávy i řadu dalších věcí, které objevíte v okamžiku, když budete tuhle speciální funkci využívat. Budete-li používat VoiceOver, neřiďte se očima, ale svým sluchem. Oči vás mohou v případě zapnutí této funkce občas i klamat.

Dejme tomu, že již máte zapnutý VoiceOver a nalézáte se na hlavní obrazovce, kde jsou zobrazeny ikony aplikací jako jsou Zprávy, Kalendář, Poznámky atd. Vy jste na první položce, tedy na aplikaci Zprávy. Pokud nyní provedete švihnutí jedním prstem vpravo po obrazovce, je jedno, jestli prstem švihnete od pravého okraje obrazovky nebo uprostřed, posunete se na ikonu Kalendář, což Vám VoiceOver řekne. Budete-li tento pohyb opakovat, budete si prohlížet ikony, které se nalézají na první stránce. Kromě Kalendáře tak můžete narazit třeba na Poznámky, Fotoaparát, Nastavení apod.

Pokud budete jedním prstem švihat opačným směrem, tedy vlevo místo vpravo, budete se pohybovat zase zpět. Přečte-li vám VoiceOver např. Kalendář a vy švihnete prstem vlevo po dotykové obrazovce, ocitnete se opět na aplikaci Zprávy.

[quote align=”center” color=”#999999″]Švihání jedním prstem vpravo nebo vlevo je základní pohyb, tak se pohybujete v celém systému, i ve všech aplikacích, které si otevřete.[/quote]

Pokud máte na hlavní obrazovce více než jen jednu stránku, na další stránku se dostanete tak, že švihnete třemi prsty zároveň po dotykové obrazovce buď vlevo, nebo vpravo. Tímto gestem listujete mezi stránkami též v celém systému, pokud je některá část rozdělena na více stránek.

Když si chcete otevřít nějakou aplikaci např. Poznámky, pomocí švihání jedním prstem po dotykové obrazovce si ji vyhledáte, poté jedním prstem poklepete dvakrát na dotykovou obrazovku, je úplně jedno kam. Tím se aplikace, kterou zvolíte otevře. Tohle gesto slouží jednak k otvírání aplikací, ale i k potvrzování veškerých položek v systému. Funguje stejně, jako když na PC dvakrát kliknete myší na ikonku, kterou chcete potvrdit, nebo když stisknete klávesu Enter.

Základní pohyb již znáte, nyní je na čase, abyste si vyzkoušeli napsat nějaký text. Doporučuji si tuhle možnost otestovat v aplikaci Poznámky, ale je v podstatě na vás, kde si psaní textu vyzkoušíte. Způsob je pořád stejný a pochopíte-li jak na to, dokážete s VoiceOverem napsat klidně i SMS svým přátelům.

Otevřete si nyní aplikaci Poznámky a postavte se na pole vyhledávání. Abyste mohli začít psát, VoiceOver musí oznámit textové pole, aktivní vstup. Postavíte-li se tedy na pole hledání v aplikaci Poznámky, je nutné provést potvrzovací gesto, které jsem popisoval výše, tedy poklepání jedním prstem na dotykové obrazovce. Jakmile uslyšíte slova textové pole, aktivní vstup, můžete psát. Jenže jak?

Ve spodní části obrazovky, nad tlačítkem Home se objeví klávesnice, rozdělena do tří řad. Položte jeden prst do spodní části obrazovky a nezvedejte ho. Budete-li jím pohybovat vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů, VoiceOver vám bude říkat písmena, která budete mít zrovna pod prstem. Až budete chtít nějaké písmeno napsat, zvedněte prst a opět poklepejte jedním prstem na dotykovou obrazovku, nepřemýšlejte o tom kam. Písmeno, které jste si vybrali se napíše.

Tímto způsobem se dají psát veškeré texty na iOS, jako např. SMS zprávy, emaily, lze tak vyhledávat na internetu i ve vyhledávajících polích, ale klidně i psát textové dokumenty, máte-li aplikaci Pages.

Já však na dotykové obrazovce píši jen kratší texty, na ty dlouhé bych spotřeboval mnoho času. Pokud píši na dotykové obrazovce, píši pomalu a pečlivě vybírám každé písmeno, abych náhodou neudělal chybu. Na delší texty používám braillský řádek přes Bluetooth, nebo je píšu na PC přes klávesnici.

S psaním textů může souviset i funkce rotoru. Tato funkce u VoiceOveru slouží k tomu, abyste si v ní mohli nastavit, jestli se chcete v textu pohybovat třeba jen po znacích, slovech či řádcích atd. Jeho položky nastavujete pomocí zatočení dvou prstů po dotykové obrazovce podobně, jako když otáčíte nastavovacím kolečkem hlasitosti u reproduktorů nebo u rádia. Točit prsty můžete buď vpravo nebo vlevo.

Až si v rotoru navolíte, po čem se chcete pohybovat, např. po znacích, využíváte švihání jednoho prstu nahoru nebo dolů po dotykové obrazovce. Tím se pohybujete po zvolené položce rotoru. Tohle gesto je možné využít i v upravitelných oblastech, když chcete někde nastavit nějaký časový údaj, např. při nastavování budíku nebo při tvoření událostí v kalendáři.

[quote align=”center” color=”#999999″]S VoiceOverem můžete používat i funkci Spotlight v iOS 7, kterou vyvoláte tím, že na hlavní obrazovce švihnete třemi prsty zároveň směrem dolů.[/quote]

Než přejdeme k ovládání na OS X, ještě bych se rád zmínil o tom, že VoiceOver umožňuje vyvolat jak ovládací tak oznamovací centrum, ale umí i zavírání aplikací.

Pokud chcete vyvolat právě ovládací nebo oznamovací centrum, položte prst na mikrofon, do kterého mluvíte, když z někým voláte na iPhone, máte-li iPad, umístěte prst do horního okraje zhruba vprostřed dotykové obrazovky. Poté posouvejte prst mírně kolmo směrem dolů a vlevo, dokud neuslyšíte informace o mobilní síti atd. To znamená, že jste se dostali do stavové řádky, kde se opět můžete pohybovat šviháním prstu vpravo nebo vlevo. Dozvíte se tak, jakou máte mobilní síť a jaká je síla signálu, jestli jste připojeni k Wi-Fi, jaký je čas a stav baterie. VoiceOver vám řekne prostě vše, co je ve stavové řádce zobrazeno.

Švihnete-li ve stavovém řádku třemi prsty směrem nahoru po dotykové obrazovce, otevře se ovládací centrum. Pokud stejné gesto použijete opačným směrem, dostanete se do oznamovacího centra.

Myslím, že tolik informací k VoiceOveru na iOS bohatě stačí. Nyní nezbývá už nic jiného, než si získané znalosti z této kapitoly jít vyzkoušet.