Soutěž

Soutěž je u konce. Gratulujeme vítězi, kterým je Adam Markovič!


Soutež o externí mikrofon iRig Mic Video

Prodejce DISK Multimedia, s.r.o. s námi uspořádal soutěž o externí mikrofon iRig Mic Video. Jedná se o výborný mikrofon, který poskytuje univerzální možnosti použití a uchycení. Nabízí prvotřídní kvalitu zvuku a výrazně zvyšuje čistotu nahrávek i ve videozáznamech. Více informací naleznete v naší recenzi, kterou si můžete přečíst zde.

Soutěž trvá od 16. 4. 2020 do 26. 4. 2020 23:59.

iRig Mic Video recenze - Soutěž


PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutež o externí mikrofon iRig Mic Video“ (dále jen soutěž) je magazín Appliště, se sídlem Rochovská 761/9, Praha 9 – Hloubětín, 198 00, IČO: 01046144, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, Sp. značka: ŽIV/4972/2012/MIK (dále jako „pořadatel“ nebo „Appliště“).
1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 16. 4. 2020 do 26. 4. 2020.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni redaktoři a spolupracovníci magazínu Appliště a jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Odpovězte správně na soutěžní otázku a budete zařazeni do slosování v době uzávěrky soutěže (26. 4. 2020).
4.2 Soutěž probíhá pouze v jednom kole, během soutěže se ceny ani její podmínky nemění.
4.3 Účastník soutěže se může zúčastnit z každé mailové adresy pouze jednou.
4.4 Účastník soutěže je pro zařazení do slosování povinen vyplnit svoji existující mailovou adresu.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry: 1x externí mikrofon iRig Mic Video
5.2 Výherce bude určen náhodným vylosováním.
5.3 Výherce bude kontaktován Applištěm prostřednictvím emailové zprávy, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, nejdéle do sedmi dnů po skončení soutěže.
5.4 Appliště je oprávněno zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Applišti a Disk.cz dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení, mailové adresy, adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „údaje“), pro účely organizace soutěže a propagace na svých sociálních sítích a dalších kanálech. Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním informace na emailovou adresu info@appliste.cz; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 16. 4. 2020.

Bleskovky

Vítejte zpátky!

Přihlásit pomocí jména a hesla

Vytvořte si účet

Vyplňte registrační formulář

Získat heslo

Zadejte Váš email nebo přihlašovací jména pro reset hesla

Naučte se fotografovat iPhonem jako profík a využijte jeho potenciál naplno!Darujte poukaz na kurz focení iPhonem

Každý den lidé udělají víc než miliardu fotografií mobilními telefony. Naučíme vás, jak udělat dobrou fotku a jak se s ní prosadit.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?