HomePod

Amazon Alexa poslouchá vše, co řeknete a tým lidí nahrávky analyzuje

Vše co řeknete, může být použito proti vám


Amazon Alexa je hlasovou asistentkou, která vám naslouchá. Překvapivě ale na druhé straně stojí obrovský tým lidí, který nahrávky vyhodnocuje.

Nový zpráva společnosti Bloomberg dokládá, že tým lidí rozesetý po celém světě naslouchá hlasovým záznamům, které jsou nahrány do hlasové asistentky Amazon Alexa. Vše, co asistentce řeknete, může na druhé straně slyšet živý člověk. Takových lidí jsou prý tisíce a naslouchají záznamům, které se nahrávají prostřednictvím produktů Amazon Echo.

Amazon Alexa pod drobnohledem

Někteří zaměstnanci pracují na plný úvazek pro Amazon. Jiné zaměstnává společnost externě. V obou případech Amazon vyžaduje, aby lidé podepisovali dohody o mlčenlivosti a nešířili ven důvěrné informace. Zaměstnanci působí na mnoha místech, například v Bostonu, Kostarice, Indii nebo Rumunsku.

Cílem této taktiky společnosti Amazon je odstranění nedostatků v chápání Alexy a zlepšit její reakce na hlasové příkazy. Samozřejmě to ale na druhé straně závažné otázky o soukromí uživatelů.

Amazon Alexa
Amazon Echo Plus

Každý pracovník sedí u záznamů 9 hodin denně a dokáže projít až 1000 zvukových stop za jednu směnu. V některých případech jsou nahrávky poněkud nudné a analýza spočívá jen ve vytěžování hlasových dat pro konkrétní příkazy. Pokud někdo ze zaměstnanců nerozumí příkazu, může sdílet zvukový soubor v chatu mezi ostatními pracovníky, kteří se mu snaží pomoct.

Nezkoumá se všechno a někdy jde i o život

Celý proces přezkoumávání řeči ale nefunguje tak, že by všechno, co se nahraje, bylo posloucháno. To ani není kapacitně možné. Vždy je vytažen jen malý vzorek záznamů, který se pak pošle zaměstnancům k analýze.

Bezpečnost a soukromí osobních údajů našich zákazníků bereme vážně. Zaměstnanci nemají přímý přístup k informacím, takže nemohou jakkoliv zjistit, odkud nahrávka pochází nebo kdo na ní mluví.

Někdy se najdou případy, které se vymykají běžnosti a zaměstnanec Amazonu může slyšet něco, co je pobuřující, nebo dokonce trestné. V každém takovém případě se může o svoje podněty podělit s ostatními. Dva pracovníci řekli, že slyšeli nahrávku, kde zaznělo vyhrožování a nejspíš se jednalo o sexuální útok. Amazon ale nijak nezasáhl, protože hodlá respektovat soukromí osob a není jeho úkolem zasahovat. Takových případů je ale extrémně málo.

Apple je na tom se Siri podobně

Apple se svou Siri volí velmi podobný přístup jako Amazon. S nahrávkami se také setkávají skuteční zaměstnanci a pracují na tom, aby interpretaci požadavků digitálního asistenta byla v souladu s tím, co osoba řekla. Záznamy se přezkoumávají, ale nemají žádné osobní identifikační údaje. Uloženy jsou po dobu 6 měsíců. Poté mohou být odstraněny, v některých případech zůstanou déle.

Zdroj